poniedziałek, 27 lutego 2017

dobranoc

Chrześcijanin nie żyje poza światem, potrafi rozpoznać w swoim życiu i w tym, co go otacza znaki zła, egoizmu i grzechu
Papież Franciszek


Mistycyzm skupia się na indywidualnym doświadczeniu Boga, w przeciwieństwie do religii, która koncentruje się na grupie ludzi.Przynależność do religii nie ma związku z doświadczeniem mistycznym, ponieważ u źródła każdej religii leży ta sama mistyczna prawda                                                                     Wikipedia       


od jakiegoś czasu szukam Boga
idę różnymi drogami
widzę znaki
katolicyzm restoracjonizm protestantyzm (luteranizm,anglikanizm)
ale to jeszcze nie to
nadal szukam

jestem w trakcie recyklingu

 parafianin-przestarzałe: człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony
Zdobywaj wiedzę.
Umożliwia ona temu, kto ją posiada odróżnienie dobrego od zła, oświeca drogę do niebios.
Jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności.
Wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie,
jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją pośród wrogów.

                                                                              Mahomet


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

hmmm?